ASAS-ASAS PEMBINAAN AQIDAH ANAK


ASAS-ASAS PEMBINAAN AQIDAH

Asas Pertama
Pendidikan kalimah tauhid kepada anak.

Asas Kedua
Mencintai Allah SWT dan merasa diawasi olehNya, memohon pertolongan kepadaNya, serta Beriman kepada Qadha’ dan Qadar.

Asas Ketiga
Mencintai Rasulullah SAW dan Keluarga Baginda

Asas Keempat
Mengajarkan Al-Quran kepada Anak

Asas Kelima
Mendidik Keteguhan dalam Aqidah dan Bersedia Berkorban kerananya

ASAS-ASAS PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Asas Pertama
Mengajak anak menghadiri majlis-majlis orang dewasa.

Asas Kedua
Menyuruh anak menyelesaikan kerja rumah.

Asas Ketiga
Membiasakan anak mengucapkan salam.

Asas Keempat
Menjenguk anak yang sakit.

Asas kelima
Memilihkan kawan-kawan yang baik untuk anak.

Asas Keenam
Melatih Anak berniaga.

Asas Ketujuh
Kehadiran anak dalam majlis-majlis perayaan yang disyariatkan dan dalam pesta perkahwinan.

Asas kelapan
Bermalam di rumah keluarga yang soleh

Asas Kesembilan
Contoh nyata berkenaan kehidupan social RAsulullah SAW dengan anak-anak