Mendidik anak genius di alam Rahim


Persediaan mendidik anak yang genius seharusnya bermula semasa bayi di alam rahim lagi.

Kajian moden yang dijalankan semasa bayi di dalam kandungan berupaya mengesan sebarang perubahan yang berlaku di persekitarannya dan mampu memberi tindak balas terhadap rangsangan yang diberikan terhadapnya.

Dr. Hassan Hj. Mohd Ali (1994) di dalam bukunya, Senarai Semakan (Checklist) Keluarga Bahagia menggariskan beberapa amalan yang boleh dilakukan oleh ibubapa bagi mendidik anak di alam rahim adalah :

1. Memperbanyakkan melakukan kebaikan dan kebajikan seperti bertaubat, menderma dan membaca al-Quran.

2. Menjaga peribadi dan berakhlak mulia.

3. Menjaga emosi.

4. Mengawal dan mengamalkan pemakanan yang bukan sahaja sihat dan seimbang, malah dipastikan halal kerana pemakanan ibu memberi kesan terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak dan janin dalam kandungan.

5. Rangsang bayi dengan mengusap dan bercakap-cakap dengan penuh kasih saying. Bisikkan kata-kata positif seperti, “Anakku bijak.” “Anak Ibu bakal menjadi anak soleh” dan sebagainya bagi membina imej positif bayi.

Faktor Mempengaruhi Prestasi Intelek Anak-anak


1. Faktor baka

2. Faktor kesihatan

3. Faktor pemakanan

4. Sikap ibubapa

5. Persekitaran

6. Kaedah pembelajaran

7. Galakan dan minat sendiri

Faktor Baka

Baka merupakan salah satu factor yang mudah untuk kita melihat tahap inteleks kanak-kanak. Misalnya ibubapa yang berasal dari keluarga yang daya intelektualnya tinggi akan menurun pada anaknya. Tapi factor ini semata-mata juga tidak semestinya bijak dan pandai. Ini bergantung pada kebijaksanaan ibubapa mendidik anak mereka.

Faktor Kesihatan

Kesihatan penting bagi seseorang kanak-kanak untuk meningkatkan daya kreativiti dan intelektualnya. Tanpa kesihatan yang baik, anak-anak akan murung dan tidak cergas. Kesihatan penting untuk merangsang otaknya, ke arah pemikiran yang mantap dan cepat mempelajari apa yang diajarkan kepada anak.

Faktor Pemakanan

Makanan yang baik untuk anak-anak yang sedang sedang membesar ialah makanan yang mengandungi zat dan vitamin. Anak-anak juga digalakkan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Pemakanan yang seimbang dapat mengawal pertumbuhan otak yang cergas dan sihat. Sebagai seoarang muslim, ibubapa mestilah sedaya upaya memastikan setiap yang masuk kemulut anak-anak mestilah dijamin halalnya.

Sikap Ibubapa

Jelas di sini persekitaran memainkan peranan dalam meningkatnya prestasi seseorang kanak-kanak. Persekitaran yang baik di sini ialah wujudnya tempat belajar yang selesa, situasi keluarga yang harmoni dan masyarakat sekeliling anak-anak yang baik.

Kaedah Pembelajaran

Ibubapa mengaturkan satu keadaan yang tetap untuk anak-anak belajar dengan betul, bermain dan berolahraga, bermain, rehat dan hiburan yang cukup untuk anak-anak . Aturan ini akan mengelakkan anak-anak menjadi dari menjadi bosan dan terkongkong.

Galakan dan Minat

Galakan yang kuat datangnya dari ibubapa di samping minat yang timbul dengan sendiri dari anak-anak itu, tumpuan sepenuhnya akan dapat diberikan kepada rangsangan-rangsangan tertentu. Minat merupakan perhatian yang berterusan dan cenderung untuk melakukannya terhadap pelajaran, ibubapa tidak akan menghadapi masalah yang berat dan rumit.

AnakkuSoleh version blogspot


Alhamdulillah EDITOR telah berjaya membuka cawangan ANAKKUSOLEH versi blogspot. Pengunjung boleh menziarihinya di http://anakkusoleh.blogspot.com